mixing

Blandning av 2 komponenter

Denna tekniska lösning innebär att man blandar och doserar två, eller fler komponenter till ett blandat ämne. Vanligtvis förser det blandade limmet en limapplicering eller maskin.

Följande limappliceringar kan utrustas med denna lösning:

• Valsspridare
• Förblandat lim för strängspridare
• Blandning av några få procent av en viss komponent i en annan komponent.
• Att få en helt mixad blandning av två vätskor som vanligtvis inte är självupplösande.

Appliceringsprincip:

17
16

Princip:
De två komponenterna trycks genom en statisk mixer.

Genom att varje segment dubblar blandningen, så blandar 10 segment de två komponenterna 1024 gånger, etc.

bild3