fingerjoint

Fingerskarvsapplicering

Följande typer av produkter produceras med fingerskarvsapplicering:

• Konstruktionsbalkar
• Limträbalkar
• Möbler
• Komponenter för fönstertillverkning
• Formar för betongindustrin
• Massiva träpaneler för interiör
• Optimering av träkomponentindustrin genom mindre spill
• Övriga produkter

Applicering i praktiken:

Limmet appliceras i träets skarv. Limmet kan appliceras antingen på ena sidan av fingerskarven eller på båda sidorna.

En enorm fördel uppnås om limmet och härdaren kan appliceras separat. Det betyder att limmet läggs på ena sidan av fingerskarven och härdaren på den andra. Rengöringen av (härdat) lim minskar till ett minimum jämfört med ett mixat limsystem.

Limmet läggs på med hjälp av en limmatris, där limmet trycks genom en fingerskarvsprofil eller genom kontaktlös applicering där limmet appliceras ovanpå timrets skarv. Den senare appliceringen kan kompletteras med kamera som garanterar en korrekt och komplett applicering av limmet innan fingerskarven pressas samman.

Appliceringens principer:

fingerskarv

Limmet appliceras ovanpå fingrarna genom ett kontaktlöst limhuvud.

fingerskarv2

• En- eller tvåkomponentslim
• Tvåkomponentslim, mixad applicering
• Tvåkomponentslim, separat applicering
• En- eller tvåsidig applicering, med matris
• En- eller tvåsidig applicering, med kontaktlös applicering
• Kontaktlös applicering med eller utan kameraövervakning