lamina

Lamellimning

Följande produkter tillverkas med hjälp av lamellimning, med ett start/stopp per lamell:
• Laminerade paneler  (upp till 350 mm breda)
• Limträbalkar
• Fönsterkomponenter
• Andra kundanpassade lösningar

Applicering i praktiken:
Limmet appliceras  i de horisontella fälten på panelens ovansida genom ett start/stoppsystem.

Principer för appliceringen:

28

Limmet appliceras i strängar på lamellens ovansida.

• En- eller tvåkomponentslim
• Tvåkomponentslim, antingen mixad eller separat applicering