roller

Limning med valsspridare

Denna applicering doserar och blandar två, eller flera komponenter för att fylla behållaren på en valsspridare. Följande typer av applicering kan utrustas med en sådan lösning:
• Plywood, parkett, panel, fanér för formpressning, av en valsspridare
• Plywood, parkett, panel, fanér för formpressning, av en strängspridare
• Där få procent av en komponent skall blandas i en annan komponent

Princip:
De två komponenterna trycks genom en statisk mixer.

Principer för appliceringen:

rollerill

• En- eller  tvåkomponentslim
• Tvåkomponentslim, antingen mixad eller separat applicering