glulam

Limträbalkar

Följande produkter tillverkas genom limning av träkonstruktioner
•    Limträbalkar
•    Andra träkonstruktioner
•    Andra kundanpassade lösningar

Applicering i praktiken:
Limmet appliceras i det horisontella fältet på lamellens ovansida. Limmet appliceras först och sedan härdaren. Denna utrustning bygger på ett system med konstant limtillförsel (gardin).

Priciper för applicering:

23

Limmet appliceras i strängar på träets ovansida

• Tvåkomponentslim, för separat applicering