relining

Relining av gamla avloppssystem

Lösningen/produkten:
För relining eller förnying av äldre/läckande avloppssystem. En beklädnad av polyester appliceras i det befintliga avloppssystemet, utan någon inverkan på själva byggnaden.  Ett snabbt förbättringssystem som ger valuta för pengarna vid renovering av äldre fastigheter. Denna metod är ett alternativ till att fysiskt byta ut hela det befintliga avloppssystemet.

Principer för applicering:

50

Mixons utrustning blandar och doserar de två komponenterna, polyester och peroxid efter noggranna recept som specificeras av dessa reliningplasters leverantörer. Vanligtvis måste blandningsförhållandet 100:1,2 till 1,4 delar i volym följas mycket strikt.