Lösningar för limapplicering

Vi har tekniken.

Bärande träkomponenter

Korsvis laminerat trä CLT

1600H/2600H serien

Breda träpaneler

1600H/2600H-wide serien

Trä ej lastbärande

Limträ

2800R serien

Annan applicering

Sandwichpanel

1600H-wide serien

Byggs för att hålla

Alla våra lösningar tas fram i egen regi, i våra egna lokaler, av vår egen personal. Vi vet hur vi ska hantera det faktum att varje enskild maskin är mer eller mindre unik. Efter att en maskin är färdigtillverkad, blir den noggrant testad innan den levereras till kundens fabrik. Detta är särskilt viktigt när vi har att göra med en ny applicering eller en ny sorts lim. Det är endast på detta sätt som vi kan säkerställa kvaliteten på lösningens prestanda och funktionalitet, innan den färdiga maskinen levereras till sin slutdestination.

 

solutions